Over ons

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Historie
Vele jaren was de (oude) Ellenhof al een begrip in Ell en omstreken. Bij iedereen was ook bekend dat de accommodatie aan de Sebastiaanstraat niet meer voldeed aan de eisen. Eisen met betrekking tot multifunctionaliteit, bereikbaarheid,  milieueisen en niet te vergeten de huidige doelstellingen van duurzaamheid.

De lange voorbereidingsperiode.
Er werd al decennia lang gesproken over een (nieuw) gemeenschapshuis. Bestuurlijk besluiten zijn al genomen door de toenmalige gemeente Hunsel om verder aan oplossingen te werken. De noodzaak om mee te zoeken naar oplossingen werd later ook omarmt bij de oprichting van de Dorpsraad in Ell. Voor een van hun speerpunten werd de werkgroep gemeenschapshuis opgericht. Vanuit die werkgroep werden de zaken verder voortvarend opgepakt en noodzakelijke wensen geïnventariseerd met betrokkenen.

Organisatievorm
Op 12 november 2014 is vervolgens de Stichting Brede Maatschappelijke Voorziening Ell opgericht om als entiteit de belangen waar te nemen en de realisatie verder mogelijk te maken. Verder heeft de stichting  beheerconcepten / -taken uitgewerkt. Vele vergaderingen, (ambtelijke) stuur-,project- en werkgroepen verder en niet te vergeten de vele noodzakelijke bestuurlijke besluiten is het toch gelukt om een passende accommodatie te realiseren in Ell.

Realisatie
Met trots kijken wij terug op een bewogen periode. Een periode waarin met tientallen vrijwilligers hard is gewerkt om de realisatie om met name de inrichting, mogelijk te maken. Allen, bedankt daarvoor.

Huidige organisatiestructuur
Stichting Brede Maatschappelijke Voorziening Ell is opgericht op 12 november 2014 en statutair gevestigd in Ell.
De stichting heeft onder meer als doel, het beheer en exploitatie van een gebouw wat voorziet in de behoefte aan geschikte zaalruimte of activiteitenruimte ten behoeve van de gemeenschap Ell en beoogt hierbij het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het beschikbaar stellen van zaal- en activiteitenruimte met meerdere faciliteiten of het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de doelstelling of om te voorzien in de totale exploitatie van het gemeenschapshuis.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter:                    De heer A.J.G.(Ton) van Deursen

Secretaris:                    De heer J.T.M. (Jos) Strous

Penningmeester:          De heer M.J.J. (Thieu) van Lier

Bestuurslid:                  De heer  ……  (Ton) Steijvers

Bestuurslid:                  De heer  ……  (Paul) Custers

Met de realisatie van deze multifunctionele accommodatie breekt er een nieuw tijdperk aan voor onze gebruikers. Wij streven ernaar om ook in de toekomst een mooie passende accommodatie te kunnen blijven bieden. Dit niet alleen voor ouderen maar juist ook voor onze jongeren.

Wij realiseren ons dat wij dit niet alleen kunnen maar hebben hierbij ook blijvend uw steun nodig om onze doelstellingen te realiseren.  Wilt, ook u hierin iets betekenen of wilt u andere informatie  neem dan gerust contact met ons op als bestuur.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]