Realisatie

Historie
Vele jaren was de (oude) Ellenhof een begrip in Ell en omstreken. Bij iedereen was echter duidelijk dat de accommodatie aan de Sebastiaanstraat niet meer voldeed aan de huidige eisen met betrekking tot multifunctionaliteit, bereikbaarheid, milieueisen en duurzaamheid.

Voorbereidingsperiode
Er werd al lange tijd gesproken over een nieuw gemeenschapshuis. Bestuurlijke besluiten waren al genomen door de toenmalige gemeente Hunsel om verder aan oplossingen te werken. De noodzaak om mee te zoeken naar oplossingen werd later ook omarmd bij de oprichting van de Dorpsraad in Ell. Voor een van hun speerpunten werd de werkgroep gemeenschapshuis opgericht. Vanuit die werkgroep werden de zaken verder opgepakt en noodzakelijke wensen geïnventariseerd met betrokkenen.

Organisatie
Op 12 november 2014 is vervolgens de Stichting Brede Maatschappelijke Voorziening Ell opgericht om als entiteit de belangen van de Eller gemeenschap waar te nemen en de realisatie van het nieuwe Ellenhof mogelijk te maken. Hiervoor heeft de stichting beheerconcepten en -taken uitgewerkt. Vele vergaderingen, projecten en werkgroepen verder is het gelukt om een passende accommodatie te realiseren in Ell.

Resultaat
Met trots kijken wij terug op een bewogen periode. Een periode waarin door tientallen vrijwilligers hard is gewerkt om de bouw en inrichting mogelijk te maken. Allen, bedankt daarvoor!

Met de realisatie van deze multifunctionele accommodatie breekt er een nieuw tijdperk aan voor onze gebruikers. Wij streven ernaar om blijvend voor alle gebruikers, jong en oud, een mooie passende accommodatie te bieden.

Organisatiestructuur >>