Organisatiestructuur

Stichting Brede Maatschappelijke Voorziening Ell is opgericht op 12 november 2014 en statutair gevestigd in Ell. De stichting heeft tot doel het beheer en de exploitatie van een gebouw dat voorziet in de behoefte aan geschikte zaal- of activiteitenruimten voor de gemeenschap Ell. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het tegen vergoeding beschikbaar stellen van de verschillende ruimten aan Eller verenigingen. Ook organiseert de stichting activiteiten die in het belang zijn van de Eller gemeenschap of bijdragen in de exploitatie van het gemeenschapshuis.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter: Rianne Goldenbeld
Secretaris:
Jos Strous
Penningmeester: Bart Sniekers
Bestuurslid: Ton Steijvers

Wij realiseren ons dat wij dit niet alleen kunnen. We hebben hierbij blijvend steun nodig van de vele vrijwilligers om onze doelstellingen te realiseren. Wilt ook u hierin iets betekenen of wilt u andere informatie, neem dan gerust contact met ons op.

<< Realisatie