post

Ell Paaso 2018

Aankomend paasweekeinde is er weer een nieuwe editie van Ell Paaso. Met dit jaar op zaterdag 31 maart ‘Ell Paaso – Dance’ en op zondag 1 april, ‘Ell Paaso – Rock’. Voor meer informatie over dit event en (voor-)verkoop van tickets, zie de Facebook pagina of de web site van Stichting Pop Ell.

post

Jaarvergadering Dorpsraad Ell

Op dinsdag 24 oktober is er van 20.00 tot 22.30 uur een bijeenkomst van de Dorpsraad Ell in de BMV Ellenhof, aan het Scheijmansplein 18 te Ell. Het betreft een algemene openbare vergadering, waarbij een aantal presentaties plaatsvinden met een terugblik op 2016 en de activiteiten tot nu toe in 2017. U krijgt informatie vanuit de werkgroepen, informatie over het bestuur (bijvoorbeeld: samenstelling, herverkiezing, vacatures, aantal bestuursvergaderingen e.d.) en het werk van de AED projectgroep. Ook gaat de Dorpsraad haar toekomstplannen duidelijk maken. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Werken aan de toekomst
Onlangs hebben we aan alle politieke partijen input en ideeën gegeven voor de op te stellen verkiezingsprogramma’s. We geven een paar voorbeelden;

  • De gemeente moet zich de komende tijd uitdrukkelijker inzetten om de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Steenenbampt opnieuw een impuls te geven. Het kan toch niet de bedoeling zijn, dat jongeren het dorp verlaten vanwege woninggebrek! Er wordt op dit moment ook gewerkt aan een plan om het oude Ellenhof om te bouwen tot appartementen voor jongeren en senioren.
  • Aandacht voor onveilige verkeerssituaties. Een paar voorbeelden; op de Ellerbrug en de Baldersstraat is er sprake van een onveilige situatie vooral voor de kwetsbare groep fietsers. De verkeersdrukte (vooral vrachtverkeer en zware landbouwmachines) in de kern is in kaart gebracht. De verkeersdruk is te hoog. Hoe kan dit verminderen? De infrastructuur zowel binnen als buiten de bebouwde kom is hiervoor niet ruim genoeg ingericht. Door het volgen van een navigatiesysteem is het dorp Ell een sluiproute vanuit België naar de N280 (Weert – Roermond) en andersom. Dit is een ongewenste situatie.
  • De milieustraat aan de Niesstraat moderniseren. De aanwezige containers hebben geen fraaie uitstraling. Een verbetering zou zijn het toepassen van ondergrondse containers.
  • De huidige sportzaal zou herontwikkeld moeten worden tot een volwaardige binnensportaccommodatie.
  • Realisatie van een snel internet in het buitengebied. Het grootste deel van het gebied buiten de dorpskern moet het vooralsnog doen met een traag ADSL-netwerk.

Verder geeft, tijdens deze bijeenkomst, de stichting BMV een uiteenzetting over de exploitatie van de BMV tijdens het afgelopen jaar. Naast een terugblik, wil de stichting BMV ook vooruitkijken. Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee en iets lekkers. Iedereen die interesse heeft in het werk en de rol van de Dorpsraad, is van harte welkom!

Inbreng tijdens bijeenkomst
U kunt, als inwoner van Ell, een belangrijke rol spelen als het gaat om onderwerpen zoals wonen & woonvoorzieningen, verenigingen, leefbaarheid en het buitengebied. Het zijn op dit moment de onderwerpen waar de Dorpsraad Ell zich sterk voor maakt. Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol, richting de overheid en andere instellingen. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken. Meer weten? Kijk op www.dorpsraadell.nl

post

Ell Niño 2017

Op zaterdag 12 augustus vindt alweer de 19e editie plaats van Ell Niño. Dit jaar is het festival weer op de oude vertrouwde locatie van het kerkplein in Ell. De entree is gratis. Kijk voor meer informatie op de website van PopEll.

post

TT Demoritten Haler

In het weekend van 21 t/m 23 juli a.s. organiseert de Stichting Oldtimers Haler voor de derde keer demoritten met klassieke motoren. Dit jaar wordt voor het eerst een tocht over het oorspronkelijke circuit uit 1938-1939 georganiseerd: op vrijdagavond 21 juli gaat de stoet vanuit het feestterrein naar het Scheijmansplein in Ell, waar het officiële startsein wordt gegeven. Daarna gaat de stoet via Hunsel terug naar Haler, waar een feestelijke avond wacht met muziek.

Ellenhof is gedurende het officiële startsein op vrijdag 21 juli geopend.

Update: Foto’s van dit event zijn te vinden in ons foto-album.

post

Ell Paaso 2017

In het paasweekend van 15 en 16 april is het weer zover: de 34e editie van het muziekfestival
Ell Paaso. Het festival heeft dit jaar een bredere programmering en is uitgebreid tot twee dagen. Naast de traditionele zondag met pop- en rockbands staan er op zaterdag dance acts op het programma.

Ell Paaso vindt plaats in Ellenhof op het Scheijmansplein in Ell. Kijk voor meer informatie over het programma en de entreeprijzen op de website van Stichting Pop Ell.

post

Feestelijke opening BMV

Op 8 april vond de feestelijke opening plaats van de nieuwe BMV ‘Ellenhof’. Gedeputeerde Daan Prevoo en wethouder Stan Backus knipten om even voor half 12 de touwtjes door en onthulden daarmee het nieuwe naambord ‘Ellenhof’. Het geheel werd feestelijk omlijst door muziek van de trompettisten van de ‘Koalderbend’ en Fanfare Ellona. Tijdens het middagprogramma vonden er optredens plaats van Dansschool Daphne Heber, Gemengd koor Avanti en Zanggroep Join Us.

De middag kreeg nog een extra feestelijk tintje doordat Dhr. Thieu van Lier werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze koninklijke onderscheiding opgespeld door loco-burgemeester Arno Walraven.

post

Saxofoondag

Op zondag 12 maart vond in de Ellenhof een zeer succesvolle Saxofoondag plaats. Deze dag werd georganiseerd door Myouthic in samenwerking met Johan van der Linden en het ArtEZ/HKU Saxophone Orchestra. De afsluiting was een spetterend optreden van het AHSO en de workshopdeelnemers. Kijk voor meer informatie op de website van Myouthic.

post

Jeugdprins Stan & Jeugdprinses Keti

Op zondag 8 januari zijn de nieuwe jeugprins en jeugdprinses 2017 bekend gemaakt: Jeugdprins Stan en Jeugdprinses Keti. Ze gaan de vasteloavendj in met hun motto“Vastelaovendj vere vinje wae kei gaaf, Mèt ós veurop geit ‘t daak d’raaf”.

Kijk voor meer informatie op de website van De Moerebuuk.