post

Voorlopig geen kienen in Gemeenschapshuis Ellenhof

Er mogen in publieke ruimten maximaal 30 personen bij elkaar komen of deelnemen aan een activiteit.
Het bestuur van Stichting Juiste Kien heeft besloten om tot nader bericht geen kienavonden te organiseren.
Het is jammer voor de kieners, maar we willen graag het virus buiten de deur houden.
Zodra er iets te melden is over het kienen zal het bestuur van Juiste Kien dit direct doen.

Wij publiceren dit via sociale media.

Bestuur Stichting Juiste Kien

post

Kienen in Ell start woensdag 2 september

Bestuur Stichting Juiste Kien heeft besloten om vanaf 2 september met kienen te starten in BMV Ellenhof te Ell. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open 18.30 uur.

Aanmelden c.q. inschrijven noodzakelijk (NAW, tel.nr en emailadres). 

Proefperiode van 5 weken, RIVM richtlijnen nakomen, 1,5 m. afstand t.o.v. andere deelnemers.

Geen plaats-reserveringen. Plaatsen worden toegewezen. 14 rondes en 3 tussenronden.

Vragen? Kienenell2020@gmail.com

post

Tot september geen kienen in Ell

Ook in juli en augustus wordt in Ell geen kienen gehouden.

Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn om in september veilig te starten.

Wij publiceren dit via sociale media.

Bestuur Stichting Juiste Kien

post

Bericht Stg. Juiste Kien

Ook in juni wordt niet gekiend in BMV Ellenhof. (géén activiteiten voor meer dan 30 personen). 

Eind juni volgt een nieuw besluit. Dan blijkt of kienen in de BMV mogelijk is.

Bestuur Stg. Juiste Kien houdt u op de hoogte via deze website of facebook.

post

Geen kienen tot 1 juni

Stichting Juiste Kien volgt de richtlijnen van het RIVM. Zeker tot 1 juni is er geen kienen in de BMV Ellenhof.
Op 20 mei worden door overheid en RIVM nieuwe mededelingen gedaan.
Daarna informeert Juiste Kien iedereen over de mogelijkheden. Via de website van de Dorpsraad of BMV of via de Facebookpagina van de BMV.

post

Openbare Jaarvergadering Dorpsraad Ell

Op dinsdag 22 oktober is er van 20.00 tot 22.30 uur een bijeenkomst van de Dorpsraad Ell in BMV Ellenhof te Ell. Het betreft een algemene openbare vergadering, waarbij een aantal presentaties plaatsvinden met een terugblik op 2018 en de activiteiten tot nu toe in 2019. U krijgt informatie vanuit de werkgroepen, informatie over het bestuur (bijvoorbeeld: samenstelling, herverkiezing, vacatures, aantal bestuursvergaderingen e.d.) en het werk van de AED projectgroep. Ook gaat de Dorpsraad haar toekomstplannen duidelijk maken. Komt u ook? U bent van harte welkom!

Voor meer info: https://www.dorpsraadell.nl/openbare-jaarvergadering-dorpsraad-ell-2019/

post

Samen Leven in Ell

Beste inwoners, verenigingen en organisaties van Ell,

De gemeente Leudal werkt aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid. De gemeenteraad stelde hiervoor een startnotitie vast (www.samenleveninleudal.nl).

In de volgende fase spreken we met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Daarvoor organiseren we in ieder dorp een bijeenkomst. Tijdens de bij- eenkomst actualiseren we de eerder opgehaalde input. Daarnaast kijken we per dorp met betrokkenen naar het aanbod van accommodaties en de toekomstige vraag.

Je bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst in Ell op:
Dinsdag 29 oktober van 19.30 tot 21.30u in BMV de Ellenhof

Wat gaan we doen?
We gaan met elkaar in gesprek over en actualiseren:

  • Trends en ontwikkelingen die we zien en hoe die van invloed zijn op Ell
  • Huidige aanbod aan voorzieningen en accommodaties in Ell
  • Toekomstige keuzes met betrekking tot de accommodaties in Ell

Ben jij er bij?
Wij hopen op jouw aanwezigheid op 29 oktober. Samen bouwen we aan een toe- komstbestendig plan. Klik hier om je aan te melden voor de bijeenkomst.

Invullen korte vragenlijst
Wij willen verenigingen en organisaties vragen een digitale vragenlijst in te vullen. Hiermee krijgen wij inzicht in de huidige situatie van verenigingen/organisaties en het gebruik en de tevredenheid over de accommodaties. Deze input is voor ons zeer belangrijk. Klik hier om de vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt 10 minuten.

post

Ell Paaso 2018

Aankomend paasweekeinde is er weer een nieuwe editie van Ell Paaso. Met dit jaar op zaterdag 31 maart ‘Ell Paaso – Dance’ en op zondag 1 april, ‘Ell Paaso – Rock’. Voor meer informatie over dit event en (voor-)verkoop van tickets, zie de Facebook pagina of de web site van Stichting Pop Ell.

post

Jaarvergadering Dorpsraad Ell

Op dinsdag 24 oktober is er van 20.00 tot 22.30 uur een bijeenkomst van de Dorpsraad Ell in de BMV Ellenhof, aan het Scheijmansplein 18 te Ell. Het betreft een algemene openbare vergadering, waarbij een aantal presentaties plaatsvinden met een terugblik op 2016 en de activiteiten tot nu toe in 2017. U krijgt informatie vanuit de werkgroepen, informatie over het bestuur (bijvoorbeeld: samenstelling, herverkiezing, vacatures, aantal bestuursvergaderingen e.d.) en het werk van de AED projectgroep. Ook gaat de Dorpsraad haar toekomstplannen duidelijk maken. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Werken aan de toekomst
Onlangs hebben we aan alle politieke partijen input en ideeën gegeven voor de op te stellen verkiezingsprogramma’s. We geven een paar voorbeelden;

  • De gemeente moet zich de komende tijd uitdrukkelijker inzetten om de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Steenenbampt opnieuw een impuls te geven. Het kan toch niet de bedoeling zijn, dat jongeren het dorp verlaten vanwege woninggebrek! Er wordt op dit moment ook gewerkt aan een plan om het oude Ellenhof om te bouwen tot appartementen voor jongeren en senioren.
  • Aandacht voor onveilige verkeerssituaties. Een paar voorbeelden; op de Ellerbrug en de Baldersstraat is er sprake van een onveilige situatie vooral voor de kwetsbare groep fietsers. De verkeersdrukte (vooral vrachtverkeer en zware landbouwmachines) in de kern is in kaart gebracht. De verkeersdruk is te hoog. Hoe kan dit verminderen? De infrastructuur zowel binnen als buiten de bebouwde kom is hiervoor niet ruim genoeg ingericht. Door het volgen van een navigatiesysteem is het dorp Ell een sluiproute vanuit België naar de N280 (Weert – Roermond) en andersom. Dit is een ongewenste situatie.
  • De milieustraat aan de Niesstraat moderniseren. De aanwezige containers hebben geen fraaie uitstraling. Een verbetering zou zijn het toepassen van ondergrondse containers.
  • De huidige sportzaal zou herontwikkeld moeten worden tot een volwaardige binnensportaccommodatie.
  • Realisatie van een snel internet in het buitengebied. Het grootste deel van het gebied buiten de dorpskern moet het vooralsnog doen met een traag ADSL-netwerk.

Verder geeft, tijdens deze bijeenkomst, de stichting BMV een uiteenzetting over de exploitatie van de BMV tijdens het afgelopen jaar. Naast een terugblik, wil de stichting BMV ook vooruitkijken. Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee en iets lekkers. Iedereen die interesse heeft in het werk en de rol van de Dorpsraad, is van harte welkom!

Inbreng tijdens bijeenkomst
U kunt, als inwoner van Ell, een belangrijke rol spelen als het gaat om onderwerpen zoals wonen & woonvoorzieningen, verenigingen, leefbaarheid en het buitengebied. Het zijn op dit moment de onderwerpen waar de Dorpsraad Ell zich sterk voor maakt. Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol, richting de overheid en andere instellingen. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken. Meer weten? Kijk op www.dorpsraadell.nl