post

Samen Leven in Ell

Beste inwoners, verenigingen en organisaties van Ell,

De gemeente Leudal werkt aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid. De gemeenteraad stelde hiervoor een startnotitie vast (www.samenleveninleudal.nl).

In de volgende fase spreken we met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Daarvoor organiseren we in ieder dorp een bijeenkomst. Tijdens de bij- eenkomst actualiseren we de eerder opgehaalde input. Daarnaast kijken we per dorp met betrokkenen naar het aanbod van accommodaties en de toekomstige vraag.

Je bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst in Ell op:
Dinsdag 29 oktober van 19.30 tot 21.30u in BMV de Ellenhof

Wat gaan we doen?
We gaan met elkaar in gesprek over en actualiseren:

  • Trends en ontwikkelingen die we zien en hoe die van invloed zijn op Ell
  • Huidige aanbod aan voorzieningen en accommodaties in Ell
  • Toekomstige keuzes met betrekking tot de accommodaties in Ell

Ben jij er bij?
Wij hopen op jouw aanwezigheid op 29 oktober. Samen bouwen we aan een toe- komstbestendig plan. Klik hier om je aan te melden voor de bijeenkomst.

Invullen korte vragenlijst
Wij willen verenigingen en organisaties vragen een digitale vragenlijst in te vullen. Hiermee krijgen wij inzicht in de huidige situatie van verenigingen/organisaties en het gebruik en de tevredenheid over de accommodaties. Deze input is voor ons zeer belangrijk. Klik hier om de vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt 10 minuten.

Bookmark deze link.