post

Jaarvergadering Dorpsraad Ell

Op dinsdag 24 oktober is er van 20.00 tot 22.30 uur een bijeenkomst van de Dorpsraad Ell in de BMV Ellenhof, aan het Scheijmansplein 18 te Ell. Het betreft een algemene openbare vergadering, waarbij een aantal presentaties plaatsvinden met een terugblik op 2016 en de activiteiten tot nu toe in 2017. U krijgt informatie vanuit de werkgroepen, informatie over het bestuur (bijvoorbeeld: samenstelling, herverkiezing, vacatures, aantal bestuursvergaderingen e.d.) en het werk van de AED projectgroep. Ook gaat de Dorpsraad haar toekomstplannen duidelijk maken. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Werken aan de toekomst
Onlangs hebben we aan alle politieke partijen input en ideeën gegeven voor de op te stellen verkiezingsprogramma’s. We geven een paar voorbeelden;

  • De gemeente moet zich de komende tijd uitdrukkelijker inzetten om de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Steenenbampt opnieuw een impuls te geven. Het kan toch niet de bedoeling zijn, dat jongeren het dorp verlaten vanwege woninggebrek! Er wordt op dit moment ook gewerkt aan een plan om het oude Ellenhof om te bouwen tot appartementen voor jongeren en senioren.
  • Aandacht voor onveilige verkeerssituaties. Een paar voorbeelden; op de Ellerbrug en de Baldersstraat is er sprake van een onveilige situatie vooral voor de kwetsbare groep fietsers. De verkeersdrukte (vooral vrachtverkeer en zware landbouwmachines) in de kern is in kaart gebracht. De verkeersdruk is te hoog. Hoe kan dit verminderen? De infrastructuur zowel binnen als buiten de bebouwde kom is hiervoor niet ruim genoeg ingericht. Door het volgen van een navigatiesysteem is het dorp Ell een sluiproute vanuit België naar de N280 (Weert – Roermond) en andersom. Dit is een ongewenste situatie.
  • De milieustraat aan de Niesstraat moderniseren. De aanwezige containers hebben geen fraaie uitstraling. Een verbetering zou zijn het toepassen van ondergrondse containers.
  • De huidige sportzaal zou herontwikkeld moeten worden tot een volwaardige binnensportaccommodatie.
  • Realisatie van een snel internet in het buitengebied. Het grootste deel van het gebied buiten de dorpskern moet het vooralsnog doen met een traag ADSL-netwerk.

Verder geeft, tijdens deze bijeenkomst, de stichting BMV een uiteenzetting over de exploitatie van de BMV tijdens het afgelopen jaar. Naast een terugblik, wil de stichting BMV ook vooruitkijken. Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee en iets lekkers. Iedereen die interesse heeft in het werk en de rol van de Dorpsraad, is van harte welkom!

Inbreng tijdens bijeenkomst
U kunt, als inwoner van Ell, een belangrijke rol spelen als het gaat om onderwerpen zoals wonen & woonvoorzieningen, verenigingen, leefbaarheid en het buitengebied. Het zijn op dit moment de onderwerpen waar de Dorpsraad Ell zich sterk voor maakt. Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol, richting de overheid en andere instellingen. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken. Meer weten? Kijk op www.dorpsraadell.nl

Bookmark deze link.